Uitgangspunten

De belangrijkste opvattingen van onze praktijk zijn dat klachten van het bewegingsapparaat kunnen komen door:

 • te lang of te vaak een(zelfde) activiteit uitvoeren die belastend is
 • te weinig gelegenheid voor herstel
 • te weinig lichamelijke activiteit
 • afwijkingen van bewegingen en standen van gewrichten
 • verstoorde aansturing door niet-optimaal samenspel van zenuwstelsel en spieren.
Wij beseffen dat:
 • wat normaal en afwijkend is per persoon kan verschillen
 • factoren in de leef- en werkomgeving een belangrijke rol kunnen spelen
 • de hele persoon als uniek individu benaderd dient te worden.
Daarom wordt bij het onderzoek speciaal gelet op:
 • het ontstaan van de klacht en het beloop
 • wat wel of geen invloed heeft op de klacht
 • de eisen die aan de persoon gesteld worden op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied
 • de individuele kenmerken en wensen van de onderzochte persoon.
Wat kunnen en willen wij niet behandelen (zgn. contra-indicaties):
 • botbreuken
 • scheuren van gewrichtskapsels en -banden
 • bot- en gewrichtsontstekingen
 • kanker
 • infecties
 • aangeboren afwijkingen
 • neurologische ziektes als multiple sclerose en Parkinson.

Lees meer over het ontstaan van klachten van het bewegingsapparaat in het artikel: Van musculoskeletale stoornis naar klacht.