Orthomanuele Geneeskunde

Een definitie is: ‘De OrthoManuele Geneeskunde is het geheel van kennis en vaardigheden om patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat te begrijpen, te diagnosticeren en te behandelen op conservatieve (= zonder opereren) wijze. In het bijzonder gaat het hierbij om het opsporen van reversibele (= omkeerbare) vorm- en functiestoornissen middels verfijnde orthopedische onderzoektechnieken, en het behandelen hiervan door middel van specifieke handgrepen’.

Beroepsprofiel

In het Beroepsprofiel NVOMG (Nederlandse Vereniging van artsen Orthomanuele Geneeskunde, tegenwoordig geheten NVAMG: Nederlandse Vereniging van artsen Musculoskeletale Geneeskunde) is nader omschreven waaraan de arts OrthoManuele Geneeskunde moet voldoen om zijn vak goed uit te kunnen oefenen. Met betrekking tot het medisch handelen dient de arts OrthoManuele Geneeskunde:

  • een goede anamnese af te nemen
  • diagnostische methoden te hanteren waarbij segmentaal stand-, bewegings-, en ketenonderzoek geïntegreerd zijn
  • waar nodig aanvullend onderzoek te laten uitvoeren zoals röntgenfoto’s, echo, CT- en MRI-scan
  • verschillende behandeltechnieken toe te kunnen passen: mobilisaties, manipulaties, medicatie, injectietechnieken, weke delen technieken, eenvoudige oefentherapie
  • adviezen te geven ten aanzien van ergonomie, hulpmiddelen en verwijzing
  • het onderzoek en de behandeling te evalueren met de patiënt.

Gewrichten ...

Uit het voorgaande is af te leiden dat er in de OrthoManuele Geneeskunde een speciale belangstelling heeft voor de gewrichtsfunctie (bijvoorbeeld heup-, schouder-, polsgewricht maar ook wervel- en bekkengewrichten). Veel klachten worden bezien vanuit het gezichtspunt dat de statiek en/of dynamiek in een gewricht verstoord is geraakt (zie ook de artikelen orthomanipulatie en manuele geneeskunde). Dit heeft zijn gevolgen voor de directe omgeving van het gewricht, bijvoorbeeld een gespannen spier, maar ook voor het totale organisme (de mens) dat zich zal aanpassen (gedrag) aan de veranderde eigenschappen. Aldus kan een gestoorde gewrichtsfunctie verstrekkende gevolgen hebben.

... en meer!

De aandacht in de OrthoManuele Geneeskunde is dus vooral gericht op de gewrichtsfunctie. In de praktijk voor musculoskeletale geneeskunde te Groningen en Bellingwolde is er ook aandacht voor de integriteit van het bandapparaat, de spierconditie, de coördinatie vanuit het zenuwstelsel, en indien nodig ook op de algemene conditie, voedingstoestand, cognities, gedrag, enzovoorts. Oftewel: op alles wat van belang is voor het optimaal functioneren van het houding- en bewegingsapparaat. De OrthoManuele Geneeskunde gaat hier over in de Musculoskeletale Geneeskunde.

 

Bronnen

Hogezand MB van. OrthoManuele Geneeskunde. SWOMM 2011

Beroepsprofiel arts OrthoManuele Geneeskunde. NVOMG 2009.