Ik kan u helpen!?

Heeft u last van uw rug, nek, schouder of ergens in arm of been? Dan kan ik u helpen!

Dit zult u mij niet horen zeggen. Ik kan verbetering van klachten niet garanderen. Ik kan u wel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om u te helpen (inspanningsverplichting). Wat ik verder kan is tevoren een schatting maken of u kans op verbetering maakt: niet waarschijnlijk, redelijk waarschijnlijk, goede kans. En bij een paar mensen zal ik zeggen: ik weet het niet. En wat ik ook kan is vooraf de termijn aangeven waarop verbetering te verwachten is en hoeveel consulten daarvoor nodig zijn. En ik kan u uitleggen hoe ik tot deze schattingen kom.

Het is onmogelijk om met 100% zekerheid een diagnose te stellen in de musculoskeletale geneeskunde. Dat komt omdat wij allemaal verschillend zijn. Verschillend in genenpakket, opvoeding, leren, ziektes en trauma’s, dieet, sport, privé en werk, partners, omgeving, enzovoorts. Dat allemaal overzien en de gevolgen inschatten op de huidige klachten en klachtenbeleving is menselijkerwijs niet mogelijk. Misschien dat dat uiteindelijk met 'big data' wel kan.

Maar een diagnose als bijvoorbeeld hernia is toch duidelijk te stellen? Ja en nee. Aan de hand van de lichamelijke klachten en verschijnselen is het antwoord: nee. Aan de hand van een MRI-scan is het antwoord: ja maar. Op een MRI-scan is wel de hernia te zien, maar niet altijd of de persoon die bij deze hernia hoort daar ook last van heeft. Voorbeeld: in de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder zonder klachten wordt bij 60% een hernia of hernia-achtig iets gezien op de scan. Dit is één van de redenen om terughoudend te zijn met het maken van beeldvormend onderzoek.

En nu het helpen uit de titel: er is uiteindelijk een diagnose gesteld en dan wordt er een behandelplan gemaakt. De basis van het behandelplan is wat uit wetenschappelijke studies de beste aanpak blijkt. De samenvatting van deze studies (een review) gaat over de uitkomst bij een groep patiënten en wordt uitgedrukt in kansen op verbetering, verslechtering of geen effect. Het zegt dus iets over de vooraf kans op verbetering. Maar of een individuele patiënt beter gaat worden weten we niet, dat weten we pas achteraf, na de therapie.

Conclusie

Elke stap in het geneeskundig proces van diagnose tot en met therapie kent onzekerheden. Deze zijn onontkoombaar omdat wij allen uniek zijn en ook op een unieke manier reageren op behandelingen. Daarom zal ik niet zeggen: ik kan u helpen!